Van Meenen

Grondwerken

Een overzicht:

  • Plaatsen van onderfunderingen, funderingen en wegverharding.
  • Het graven van sleuven en plaatsen van rioleringen beton, grés en pvc buizen.
  • Het plaatsen van lijnvormige elementen;watergreppels, boordstenen...
  • Zorgen voor grondstalen en het afvoeren van vervuilde grond naar erkende centra.