Van Meenen

VCA*

VAN MEENEN NV wenst niet alleen dat de werken die het uitvoert, gebeuren op een snelle en kwaliteitsvolle wijze,maar wenst ook dat er bij de uitvoering van haar werken op dezelfde wijze rekening wordt gehouden met veiligheids- en gezondheids-en milieuaspecten.

Met deze doelstelling voor ogen heeft VAN MEENEN NV geopteerd voor een systematische aanpak,waarbij er wordt gestreeft naar een continue verbetering op het gebied van veiligheid,gezondheid en milieu.

Ter onderstreping hiervan werkt Van Meenen met het veiligheid checklist aannemer

kwaliteitsysteem; namelijk VCA*